Arbeten: Pågående / Kommande / Utförda 
Ombyggnation av Undercentral Sturegatan 34 / Hösten 2011  Utfört! Ombyggnation av Undercentral Sturegatan 38 / Hösten 2011  Utfört! Ommålning av trapphus Sturegatan 38 /Sommaren 2013  Utfört! Renovering av tvättstuga Sturegatan 38 /Sommaren 2013  Utfört! Ommålning av trapphus Sturegatan 36a /Sommaren 2013  Utfört! Ommålning av trapphus Sturegatan 36b /Sommaren 2013  Utfört! Renovering av gångar för bättre vattenavrinning / 2014  Utfört! Omplantering av buskar och borttagande av träd /  2014  Utfört! Renovering av brunnar gårdsplan / 2014 Utfört! Ommålning av trapphus Sturegatan 34 / 2014 Utfört! Byte av samtliga lysrörsarmaturer i trapphus och tvättstugor /Våren 2015  Utfört! Asfaltering och färdigställning av nya cykelparkeringar Sturegatan 36a/36b /Hösten 2015 Utfört! Stamspolning av samtliga avloppsstammar Vinter/Vår 2017 Utfört! Byte av samtliga fönster i fastigheten / Hösten 2016 - Våren 2017  Utfört
Byte av skalskydd inklusive nytt passersystem till portarna /Hösten 2020  Utfört! Byte av hiss Sturegatan 38  /Starten av 2021  Utfört!   Byte av hiss Sturegatan 34 (Vänster sida) /Sommaren 2021  Utfört! Byte av hiss Sturegatan 34 (Höger sida) /Sommaren 2021  Utfört! Vattenansamlingar gångar - gårdsplan 2022 / Kommande. (Undersökning påbörjad)
Uppdaterad 2022-08-31
Arbeten: Pågående / Kommande / Utförda 
Ombyggnation av Undercentral Sturegatan 34 / Hösten 2011  Utfört! Ombyggnation av Undercentral Sturegatan 38 / Hösten 2011  Utfört! Ommålning av trapphus Sturegatan 38 /Sommaren 2013  Utfört! Renovering av tvättstuga Sturegatan 38 /Sommaren 2013  Utfört! Ommålning av trapphus Sturegatan 36a /Sommaren 2013  Utfört! Ommålning av trapphus Sturegatan 36b /Sommaren 2013  Utfört! Renovering av gångar för bättre vattenavrinning / 2014  Utfört! Omplantering av buskar och borttagande av träd /  2014  Utfört! Renovering av brunnar gårdsplan / 2014 Utfört! Ommålning av trapphus Sturegatan 34 / 2014 Utfört! Byte av samtliga lysrörsarmaturer i trapphus och tvättstugor /Våren 2015  Utfört! Asfaltering och färdigställning av nya cykelparkeringar Sturegatan 36a/36b /Hösten 2015 Utfört! Byte av samtliga fönster i fastigheterna /Hösten 2016 - Våren 2017  Utfört! Byte av skalskydd inklusive nytt passersystem till portarna /Hösten 2020  Utfört! Byte av hiss Sturegatan 38  /Starten av 2021  Utfört! Byte av hiss Sturegatan 34 (Vänster sida) /Sommaren 2021  Utfört! Byte av hiss Sturegatan 34 (Höger sida) /Sommaren 2021  Utfört! Vattenansamlingar gångar - gårdsplan 2022 Kommande. (Undersökning påbörjad)
Uppdaterad 2022-08-31 Hem