Företag i Fastigheterna
Uppdaterad 2023-08-16 AKTUELLT
Tidblom Fastigheter AB är ett litet familjeägt fastighetsföretagmed inriktning på ägande och förvaltning av fastigheter. Vi vill ge våra hyresgäster ett bra och tryggt boende. Med ett centralt läge i Sundbyberg har vi goda förutsättningar att erbjuda våra lokalhyresgäster väl anpassade lokaler för respektive verksamhet. Närbeläget hittar du ett rikt utbud av affärer och restauranger. De goda kommunikationerna i Sundbyberg med buss, tunnelbana, pendeltåg och tvärbana inom kort gångavstånd medverkar till den välkända känslan: “Sundbyberg, småstan mitt i storstan”.
Kommande arbeten i fastigheterna Värmesystem För att kunna hålla ett jämnt klimat i alla bostäder, kommer alla radiatorventiler bytas ut till termostater. En injustering av hela systemet kommer även att göras i samband med detta. Arbetet kommer att utföras i samarbete med Rörknektarna AB. OVK I september månad kommer det att utföras en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i samtliga bostadslägenheter. Mer information samt datum kommer att aviseras närmare inpå utförandet. Vattenavrinning gårdsplan Vi försöker nu hitta en lösning på att leda bort de vattensamlingar som bildas i gångarna vid kraftigt regn.   
Uppdaterad 2023-08-16
Välkommen till Tidblom Fastigheter AB
Tidblom Fastigheter AB är ett litet familjeägt fastighetsföretagmed inriktning på ägande och förvaltning av fastigheter. Vi vill ge våra hyresgäster ett bra och tryggt boende. Med ett centralt läge i Sundbyberg har vi goda förutsättningar att erbjuda våra lokalhyresgäster väl anpassade lokaler för respektive verksamhet. Närbeläget hittar du ett rikt utbud av affärer och restauranger. De goda kommunikationerna i Sundbyberg med buss, tunnelbana, pendeltåg och tvärbana inom kort gångavstånd medverkar till den välkända känslan: “Sundbyberg, småstan mitt i storstan”.
Företag i Fastigheterna
Avfall och sophantering
Boendeparkering
Dokument
El-abonnemang
Gården
Aktuellt
Tvättstuga
Nycklar
Internet- leverantörer
Pågående/kommande arbeten
Kontakta oss
Hem