I början av 2009 startade kommunen insamlingen av utsorterat matavfall i delar av kommunen. Resten av kommunen ska också omfattas och tidsplanen ser ut på följande sätt. •2009: villor samt flerbostadshus i anslutning till villaområdena. Storkök, restauranger och  livsmedelsbutiker i hela kommunen. •2010: flerbostadshus i centrala Sundbyberg •2011: flerbostadshus i centrala Sundbyberg (fortsättning) och Lilla Alby •2012: flerbostadshus i Lilla Alby (fortsättning) samt i  Hallonbergen, Rissne, delar av Storskogen och Ör
När börjar det?
Uppdaterad 2023-08-16
Uppdaterad 2023-08-16
När börjar det?
I början av 2009 startade kommunen insamlingen av utsorterat matavfall i delar av kommunen. Resten av kommunen ska också omfattas och tidsplanen ser ut på följande sätt: •2009: villor samt flerbostadshus i anslutning till villaområdena. Storkök, restauranger och livsmedelsbutiker i hela kommunen. •2010: flerbostadshus i centrala Sundbyberg •2011: flerbostadshus i centrala Sundbyberg (fortsättning) och Lilla Alby •2012: flerbostadshus i Lilla Alby (fortsättning) samt i  Hallonbergen, Rissne, delar av Storskogen och Ör.
Hem