Matavfallet från hushållen behandlas genom rötning. Produkterna från rötning är biogas och biogödsel. Biogasen används för uppvärmning och som fordonsbränsleoch biogödslet sprids på odlingsmark. Rötning är en känsligare process än kompostering. Därför är kvaliteten på det insamlade matavfallet mycket viktig, och endast det som går att röta skaligga i papperspåsen.
Vad händer sedan?
Uppdaterad 2023-08-16
Matavfallet från hushållen behandlas genom rötning. Produkterna från rötning är biogas och biogödsel. Biogasen används för uppvärmning och som fordonsbränsle och biogödslet sprids på odlingsmark. Rötning är en känsligare process än kompostering. Därför är kvaliteten på det insamlade matavfallet mycket viktig, och endast det som går att röta ska ligga i papperspåsen.
Uppdaterad 2023-08-16
Vad händer sedan?
Hem